Generalforsamling d. 19.06.2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling d. 19.06.2019 kl. 19.00
Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg – På valg er Steen, Kasper, Monika og Linda fra bestyrelsen
  7. Evt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes til: dengyldnehaand@gmail.com
Generalforsamlingen afholdes i Sydbank Arena.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen