Generalforsamling d. 03.06.2017

Der indkaldes hermed til generalforsamling d. 03.06.2017 kl. 17.00.
Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen beretning om foreningens virke i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg – På valg er Steen, Linda, Kasper og Monika fra bestyrelsen (Alle ønsker genvalg)
  7. Evt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag sendes til: dengyldnehaand@gmail.com
Generalforsamlingen afholdes i Sydbank Arena.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen